Where to buy ?

Points of sale (Guatemala)


Farmacias ADEPH, Del Ahorro, Maxidespensas, Farmacias Herdez.

Points of sale (Honduras)


+504 2221-5080